Ενημερώθηκε 1η Ιανουαρίου 2020

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Προσωπικά δεδομένα, ή προσωπική πληροφορία, σημαίνει οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με ένα άτομο από το οποίο μπορεί να αναγνωριστεί αυτό το άτομο. Δεν περιλαμβάνει δεδομένα που έχει αφαιρεθεί η ταυτότητα (ανώνυμα δεδομένα).

Δεν υποχρεούστε να παράσχετε τα προσωπικά δεδομένα που ζητήσαμε, αλλά αν δεν το κάνετε, σε πολλές περιπτώσεις δεν θα μπορέσουμε να σας παράσχουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας ή να απαντήσουμε σε τυχόν απορίες που έχετε.

ROTORS AIR BUSINESS Τα μέτρα προστασίας δεδομένων και προστασίας της ιδιωτικής ζωής διέπονται από τον (i) Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ((ΕΕ) 2016/679) (“GDPR”) και από οποιονδήποτε εθνικό νόμο, κανονισμούς και παράγωγο δίκαιο εφαρμογής, όπως τροποποιήθηκε ή ενημερώθηκε από (β) κάθε διάδοχη νομοθεσία του GDPR ή του νόμου για την προστασία δεδομένων του 1998 (“Data Protection Legislation” 1998).

Για τους σκοπούς της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων, η ROTORS AIR BUSINESS συλλέγει προσωπικά δεδομένα για πελάτες, όπως στοιχεία επικοινωνίας με σκοπό την παροχή υπηρεσιών ή την αποστολή επικοινωνιών μάρκετινγκ, η ROTORS AIR BUSINESS θα είναι υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων. Όταν η ROTORS AIR BUSINESS  παρέχει πληροφορίες από τρίτους ή πελάτες σχετικά με επιβάτες που οργανώνουμε μια ναύλωση, είμαστε επεξεργαστές δεδομένων και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα αυτά μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες του πελάτη.

Ποια προσωπικά δεδομένα θα συλλέξει η ROTORS AIR BUSINESS για μένα;

Όταν χρησιμοποιείτε την ROTORS AIR BUSINESS για να αγοράσετε μια υπηρεσία, να αγοράσετε ένα προϊόν, να επικοινωνήσετε μαζί μας ή να συμπληρώσετε μια ηλεκτρονική φόρμα, μπορούμε να συλλέξουμε μια ποικιλία πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, το όνομα, τον τίτλο εργασίας σας, τη διεύθυνση αλληλογραφίας, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα στοιχεία του διαβατηρίου, την πιστωτική / χρεωστική κάρτα ή τα τραπεζικά σας στοιχεία.

Όπου χρησιμοποιείτε τις ιστοσελίδες www.rotors.gr και www.ultralight.gr (“Ιστοσελίδα”), ενδέχεται να συλλέγουμε τεχνικά δεδομένα, όπως διευθύνσεις IP και ταυτότητα cookie. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των cookies,

Πώς συλλέγονται τα προσωπικά μου δεδομένα;

Μπορείτε να δώσετε απευθείας τα προσωπικά σας δεδομένα σε εμάς ή να συλλέξουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από τρίτους, όπως πελάτες που παρέχουν τα στοιχεία των επιβατών σας με σκοπό την οργάνωση ναύλωσης. Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε πληροφορίες από διαθέσιμες στο κοινό πηγές.

Πώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα και ποια είναι η βάση της ROTORS AIR BUSINESS για επεξεργασία;

Παρακάτω παραθέτουμε, σε μορφή πίνακα, μια περιγραφή όλων των τρόπων με τους οποίους σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και ποια από τις νομικές βάσεις στις οποίες στηρίζουμε. Προσδιορίσαμε επίσης τι δικαιολογημένα συμφέροντά μας είναι όπου αρμόζει. Σημειώστε ότι μπορούμε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για περισσότερα από ένα νόμιμα εδάφη ανάλογα με τον συγκεκριμένο σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Επικοινωνήστε με την ROTORS AIR BUSINESS εάν χρειάζεστε λεπτομέρειες σχετικά με το συγκεκριμένο νομικό έδαφος στο οποίο βασίζεστε για να επεξεργαστείτε τα προσωπικά σας δεδομένα, όπου έχουν περιγραφεί περισσότερα από ένα σημεία στον παρακάτω πίνακα.

Σκοπός / Δραστηριότητα Τύπος δεδομένων Νόμιμη βάση για μεταποίησης, συμπεριλαμβανομένης της βάσης του εννόμου συμφέροντος
Να εγγραφείτε ως νέος πελάτης και να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας α) Ταυτότητα

(β) Επαφή

Εκτέλεση σύμβασης

Απαιτείται από το νόμο

Να επεξεργαστείτε και να παραδώσετε τις υπηρεσίες που περιλαμβάνουν:

(α) Διαχείριση πληρωμών, αμοιβών και τελών

(β) Συλλέξτε και να ανακτήσετε χρήματα που οφείλονται σε εμάς

(γ) επικοινωνώντας μαζί σας και αντιστοιχώντας στις υπηρεσίες που σας παρέχουμε

α) Ταυτότητα

(β) Επαφή

(γ) Χρηματοοικονομικά

δ) Συναλλαγή

Εκτέλεση σύμβασης

Απαραίτητο για τα νόμιμα συμφέροντά μας (για την ανάκτηση χρεών που οφείλουμε σε εμάς)

Δημιουργία, ανάπτυξη, προσφορά, λειτουργία, παράδοση και βελτίωση των προϊόντων, υπηρεσιών, περιεχομένου και εξατομικευμένης διαφήμισης. α) Ταυτότητα

(β) Επαφή

(γ) Συναλλαγή

Έννομα συμφέροντα
Για λόγους πρόληψης απωλειών και καταπολέμησης της απάτης, ή ζητήματα εθνικής ασφάλειας α) Ταυτότητα

(β) Επαφή

(γ) Χρηματοοικονομικά

δ) Συναλλαγή

Απαιτείται από το νόμο
Για να απαντήσετε σε ερωτήματα και ερωτήσεις α) Ταυτότητα

(β) Επαφή

Έννομα συμφέροντα
Να σας ενημερώσουμε και να συμπεριλάβουμε την επικοινωνία μέσω ταχυδρομείου, τηλεφώνου, SMS ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για το περιεχόμενο και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των συνεργατών μας, τις εκδηλώσεις και τις ειδικές προσφορές μας. α) Ταυτότητα

(β) Επαφή

Συναίνεση (όπου θεωρείτε καταναλωτή)

Δικαιολογημένα Ενδιαφέροντα (όπου είστε πελάτης επιχείρησης)

Πότε θα επικοινωνήσει η ROTORS AIR BUSINESS?

Σε σχέση με οποιαδήποτε υπηρεσία, δραστηριότητα ή ηλεκτρονικό περιεχόμενο για το οποίο έχετε εγγραφεί, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ROTORS AIR BUSINESS μπορεί να παραδώσει, π.χ. να διασφαλίσετε την πληρωμή της ναύλωσής σας, να προσφέρετε άλλες υπηρεσίες ή αναβαθμίσεις που σχετίζονται με την ναύλωση ή να μάθετε αν χρειάζεστε τις υπηρεσίες μας.

Σε σχέση με οποιαδήποτε αλληλογραφία που λαμβάνουμε από εσάς ή οποιοδήποτε σχόλιο ή παράπονο που κάνετε σχετικά με την ROTORS AIR BUSINESS.

Να σας καλέσει να συμμετάσχετε σε εθελοντικές έρευνες σχετικά με την ROTORS AIR BUSINESS. Να ενημερώνεστε σχετικά με οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές στις πολιτικές και πρακτικές της ROTORS AIR BUSINESS.

Να σας ενημερώνουμε περιοδικά για σχετικά προϊόντα και υπηρεσίες που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Οι τύποι επικοινωνίας περιλαμβάνουν, ενημερώσεις τριμηνιαίων ενημερωτικών δελτίων, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπως άδειες διαδρομές και διαθεσιμότητα θέσεων μεταφοράς επιβατών / φορτίων.

Εάν θέλετε να προσαρμόσετε ποιες πληροφορίες χρησιμοποιούμε ή επιλέγετε να εξαιρεθείτε, μπορείτε να το κάνετε ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας για να ενημερώσετε τις προτιμήσεις σας.

Πόσο καιρό θα διατηρήσει η ROTORS AIR BUSINESS τα προσωπικά μου δεδομένα;

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα εφόσον αυτά είναι απαραίτητα και συναφή με τις λειτουργίες μας. Γενικά, διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες διατήρησης, οι οποίες καθορίζονται σύμφωνα με τις ρυθμιστικές μας υποχρεώσεις και τις ορθές πρακτικές. Επιπλέον, μπορούμε να διατηρήσουμε προσωπικά δεδομένα σχετικά με προηγούμενη δραστηριότητα κράτησης για να συμμορφωθούμε με την εθνική νομοθεσία, να αποτρέψουμε την απάτη, να εισπράξουμε οφειλόμενες αμοιβές, να επιλύσουμε διαφορές, να αντιμετωπίσουμε προβλήματα, να βοηθήσουμε σε οποιαδήποτε έρευνα και να λάβουμε άλλες ενέργειες που επιτρέπονται ή απαιτούνται από τους ισχύοντες εθνικούς νόμους. Αφού δεν είναι πλέον απαραίτητο να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, ανώνυμα ένα μέρος των δεδομένων για αναλυτικούς σκοπούς και διαθέστε τα υπόλοιπα με ασφαλή τρόπο. Εάν έχετε απορίες σχετικά με τις περιόδους κράτησής σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο info@rotors.gr

Η ROTORS AIR BUSINESS  θα μοιραστεί τα προσωπικά μου δεδομένα με οποιονδήποτε άλλον;

Κατά καιρούς, η ROTORS AIR BUSINESS μπορεί να διαθέτει ορισμένα προσωπικά δεδομένα:

 • Σε στρατηγικούς εταίρους που συνεργάζονται με την ROTORS AIR BUSINESS για την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών, όπως όταν μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με μια αεροπορική εταιρεία για να κλείσετε την πτήση σας.
 • Με τρίτους στους οποίους μπορούμε να επιλέξουμε να πωλήσουμε, να μεταβιβάσουμε ή να συγχωνεύσουμε τμήματα της επιχείρησής μας ή των περιουσιακών μας στοιχείων. Εναλλακτικά, ενδέχεται να επιδιώξουμε την απόκτηση άλλων επιχειρήσεων ή τη συγχώνευσή τους. Αν μια αλλαγή συμβαίνει στην επιχείρησή μας, τότε οι νέοι ιδιοκτήτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σας δεδομένα με τον ίδιο τρόπο όπως ορίζεται σε αυτήν την πολιτική απορρήτου.
 • Με συμβούλους τρίτων μερών που έχουν επιλεγεί από την ROTORS AIR BUSINESS.
 • Για την προστασία των δικαιωμάτων, της περιουσίας ή της ασφάλειας των πελατών της ROTORS AIR BUSINESS με σκοπό την πρόληψη της απάτης, την επιβολή του νόμου ή την εθνική ασφάλεια.
 • Στο πλαίσιο της ομάδας ROTORS AIR BUSINESS.

Η ROTORS AIR BUSINESS δεν θα πουλήσει ποτέ τα προσωπικά σας δεδομένα και θα μοιραστεί μόνο από την ROTORS AIR BUSINESS για την παροχή ή τη βελτίωση των προϊόντων, των υπηρεσιών και της διαφήμισής μας, δεν θα μοιραστεί με τρίτους για τους σκοπούς της εμπορίας τους.

Ποια δικαιώματα έχω σε σχέση με τα προσωπικά μου δεδομένα;

Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε δικαιώματα βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτά περιλαμβάνουν το δικαίωμα να:

 • Ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα.
 • Ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Αντικείμενο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Ζητήσετε τη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων.

Δικαίωμα απόσυρσης συγκατάθεσης.

Μπορείτε να βοηθήσετε να διασφαλίσετε ότι τα στοιχεία επικοινωνίας και οι προτιμήσεις σας είναι ακριβή, πλήρη και ενημερωμένα ή ζητήστε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας επικοινωνώντας με την ομάδα Προστασίας Δεδομένων.

Μπορώ να διαγράψω τα δεδομένα μου;

Ναι, σε ορισμένες περιπτώσεις θα είστε σε θέση. Για να υποβάλετε μια αίτηση διαγραφής, επικοινωνήστε με την ομάδα προστασίας δεδομένων στο info@rotors.gr

Θα έχουν οι υπάλληλοι της ROTORS AIR BUSINESS πρόσβαση στα προσωπικά μου δεδομένα;

Για να βεβαιωθούμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ασφαλή, γνωστοποιούμε τις οδηγίες μας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και την ασφάλεια σε όλους τους υπαλλήλους της ROTORS AIR BUSINESS και εφαρμόζουμε αυστηρά μέτρα διασφάλισης απορρήτου στο πλαίσιο της ROTORS AIR BUSINESS.

Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με την ROTORS AIR BUSINESS?

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με αυτήν την πολιτική απορρήτου ή ενημερώσεις, τροποποιήσεις και διορθώσεις στα αρχεία σας ή για αιτήματα προσωπικών δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την info@rotors.gr  ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

Data Protection, ROTORS AIR BUSINESS, Σοφιανοπούλου 27-29 Αθήνα 111 45.

Εάν θέλετε να υποβάλετε μια καταγγελία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας, επικοινωνήστε με την ομάδα Προστασίας Δεδομένων. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με την τοπική αρχή προστασίας δεδομένων.

Αλλαγές.

Θα ενημερώνουμε περιστασιακά αυτήν την πολιτική απορρήτου. Θα καταχωρήσουμε μια ειδοποίηση για οποιεσδήποτε ουσιαστικές αλλαγές στον ιστότοπό μας πριν από την εφαρμογή των αλλαγών και, αν χρειαστεί, θα σας ειδοποιήσουμε χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που διατηρούμε για εσάς για το σκοπό αυτό. Σας ενθαρρύνουμε να εξετάζετε περιοδικά αυτήν την πολιτική για να ενημερώνεστε για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Αυτή η πολιτική εξηγεί πώς το ROTORS AIR BUSINESS χρησιμοποιεί cookies κατά την περιήγηση στους ιστότοπούς της. Επιβεβαιώνετε ότι έχετε ενημερωθεί για αυτήν την πολιτική και την έχετε δεχτεί στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε.

Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων που αποτελούνται από κείμενα και αριθμούς που αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε (Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer), που περιέχουν πληροφορίες που επιτρέπουν στον ιστότοπο να αποθηκεύει τις σημαντικές πληροφορίες που θα κάνουν τη χρήση της σελίδας πιο αποτελεσματική και χρήσιμο σε εσάς. Τα cookies μας επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε τη συσκευή σας και να ενεργοποιούμε συγκεκριμένες πληροφορίες που καθιστούν την περιήγησή σας ευκολότερη και αποτελεσματικότερη. Τα Cookies σας βοηθούν να διατηρήσετε τις προσωπικές σας ρυθμίσεις και να μας βοηθήσετε να διαμορφώσουμε τις Ιστοσελίδες μας σύμφωνα με αυτές τις ρυθμίσεις.

Οι Ιστότοποί μας χρησιμοποιούν επίσης τα Cookies του Google Analytics και μια υποκατηγορία των Αναφορών δημογραφικών στοιχείων και ενδιαφερόντων του Google Analytics για τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων που δεν προσδιορίζουν τον χρήστη αλλά ανώνυμα. Όλες οι δραστηριότητες των ιστότοπων μας συμπίπτουν με τους όρους χρήσης του Google Analytics.

Μπορώ να απορρίψω τη χρήση Cookies;

Μπορείτε να επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης, καθώς και να διαγράψετε όλα τα cookies που έχουν αποθηκευτεί πρόσφατα στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες οδηγίες για την επιλογή της Βοήθειας του μενού του προγράμματος περιήγησης. Ωστόσο, πρέπει να ξέρετε ότι με την απενεργοποίηση των cookies από το πρόγραμμα περιήγησής σας, ενδέχεται να μην μπορείτε να εκμεταλλευτείτε τις πλήρεις δυνατότητες των Υπηρεσιών και κάποιες λειτουργίες ενδέχεται να μην λειτουργούν όπως πρέπει, καθώς η λειτουργία τους βασίζεται στα cookies.

Χρήση των Cookies από τους Ιστότοπούς μας

Στις ιστοσελίδες μας χρησιμοποιούμε cookies μόνο για να καταχωρήσουμε τα τμήματα του ιστότοπου που έχουν επισκεφθεί ο συγκεκριμένος υπολογιστής και για πόσο καιρό. Δεν συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε ή αποθηκεύουμε προσωπικά δεδομένα από τη χρήση του. Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία των cookies και τις διευθύνσεις IP προκειμένου να συλλέξουμε μη προσωπικά δεδομένα από τους επισκέπτες μας και να προσφέρουμε στους εγγεγραμμένους επισκέπτες μας την καλύτερη δυνατή εξατομικευμένη εμπειρία στο διαδίκτυο. Κατά την περιήγηση στους ιστότοπους μας συλλέγουμε απλά δεδομένα αναγνώρισης και μέτρησης. για παράδειγμα, πόσοι χρήστες επισκέφτηκαν συγκεκριμένα τμήματα των ιστότοπων μας. Η χρήση του δεν καταστρέφει με οποιονδήποτε τρόπο τον υπολογιστή σας ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή από την οποία επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα. Τα cookies μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για επαναλαμβανόμενο μάρκετινγκ στο διαδίκτυο.

Cookies τρίτων μερών

Τα cookies τρίτων κατασκευαστών δημιουργούνται στο πρόγραμμα περιήγησής σας από διαφορετικό ιστότοπο από αυτόν που περιηγείστε (σε αυτή την περίπτωση, εκτός από τους ιστότοπούς μας). Αυτά τα cookies ενδέχεται να είναι cookies από τα κλικ για να μεταβείτε στις ιστοσελίδες των συνεργατών μας, προκειμένου να επωφεληθούν από τις προσφορές τους που διαφημίζονται.

Στο πλαίσιο αυτού του τεχνολογικού πλαισίου επιτρέπεται από το νόμο η επεξεργασία δεδομένων (άρθρο 6.1 (στ) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679). Αποθηκεύουμε τέτοια δεδομένα, μέχρι τη λήξη ή τη διαγραφή κάθε cookie.

Πώς συλλέγονται τα προσωπικά μου δεδομένα;

Μπορείτε να δώσετε απευθείας τα προσωπικά σας δεδομένα σε εμάς ή να συλλέξουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από τρίτους, όπως πελάτες που παρέχουν τα στοιχεία των επιβατών σας με σκοπό την οργάνωση ναύλωσης. Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε πληροφορίες από διαθέσιμες στο κοινό πηγές.

Go Top
You cannot copy content of this page