ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ DRONE

Τα συστήματα Drones και Remote Pilot Aircraft (RPA) γίνονται γρήγορα η τυπική λύση για ένα μεγάλο εύρος εργασιών. Η ευελιξία των διαφόρων διαθέσιμων αεροσκαφών και υποβρυχίων, η ευκολία χρήσης τους και το χαμηλό λειτουργικό κόστος έχουν εξασφαλίσει μια ταχεία και συνεχή επέκταση των drone σε πολλούς τομείς της βιομηχανίας, των κατασκευών και της ιδιωτικής χρήσης.

Είμαστε εγκεκριμένοι από την Ελληνική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΗCAA) και την EASA για τη χρήση drone σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια.

Go Top
You cannot copy content of this page